CRIMINAL PROCEEDINGS UNDER MARTIAL LAW REGIME

O.O. Hushchyn, D.R. Vlasenko, O.I. Tyshchenko
2022 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Гущин О.О., студент ІІІ курсу факультету прокуратури Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Власенко Д.Р., студентка ІІІ курсу факультету юстиції Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Тищенко О.І., доцент кафедри кримінального процесу Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого У статті розглядаються нововведення до Кримінального процесуального кодексу України (далі -КПК), зокрема, в частині особливого режиму проведення кримінального
more » ... ня за умови оголошення воєнного стану. Досліджено положення, що були встановлені в ІХ1 розділі КПК, зокрема зміни до статті 615 КПК. Визначено, що основними умовами проведення кримінального провадження в порядку особливого режиму є оголошення воєнного стану по всій країні або на певній частині її територій в поєднанні з об'єктивною неможливістю проведення провадження за загальними правилами. Акцентовано увагу на проблемі тлумачення умови «об'єктивної неможливості». Вказано, що повна реалізація гарантій захисту прав та свобод обмежується за таких умов задля збереження ефективності кримінального судочинства. Проаналізовано норми, що встановлюють загальний порядок проведення кримінального провадження та положення особливого режиму кримінального провадження, передбаченого розділом ІХ1 КПК. Вказано на колізію п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК та статті 29 Конституції України щодо строку затримання особи без ухвали слідчого судді, адже відповідно до ст. 64 Конституції України дане положення не може бути обмеженим навіть за умови введення воєнного стану. Акцентовано увагу на суперечності положення, що «автоматично» продовжує строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою та невідповідності такої норми міжнародним стандартам та практиці ЄСПЛ. Зауважено на порядку зміни територіальної підсудності кримінальних проваджень у разі наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють здійснення судом своїх повноважень. Зазначено, що окремі нормативні положення розділу ІХ1 КПК є неоднозначними, втім практичний досвід їх застосування дозволить об'єктивно оцінити як позитивні надбання, так і недоліки нормативної регламентації. Ключові слова: кримінальне провадження в умовах воєнного стану, затримання особи в порядку особливого режиму воєнного стану, зміни до кримінального процесуального законодавства.
doi:10.32782/2524-0374/2022-5/131 fatcat:gtedg6qjzrhhbhzmb2n4nfpl44