MICROWAVE EXTRACTION OF ACTIVE PRINCIPLES FROM MEDICINAL PLANTS

Ani Alupului, Ioan Călinescu, Vasile Lavric
2012 Bull., Series B   unpublished
Scopul acestui studiu a fost de a mări viteza de extracţie şi de a îmbunătăţi randamentul şi calitatea produselor, asociind câmpul de microunde cu extracţia compuşilor activi din plante de flavonoide şi acizi fenolici din Cynara scolymus frunze. În comparaţie cu metodele clasice de extracţie la temperatură înaltă, extracţia cu microunde asigură purităţi mai mari în compuşi activi, evitând în acelaşi timp supra-expunerea locală, un lucru foarte important pentru industrie. Metoda de cuantificare
more » ... da de cuantificare spectrofotometrică a fost utilizată în separarea şi determinarea cantitativă flavonoide şi acizi fenolici, componente din extracte vegetale de Cynara scolymus. The aim of this study was to increase extraction rate, yield and quality of products, associating microwave field with extraction of plant's active compounds such as flavonoids and phenolic acids from Cynara scolymus (CS) leaves. Compared to classical hot extraction methods (CE), microwave extraction (MAE) provides higher purities in active compounds while avoiding local over-exposure, very important assets for industry. Spectrophotometry was used to separate and quantify flavonoids (FV) and phenolic acids (FA) in herbal extracts of Cynara scolymus.
fatcat:ogp47jiu7rcftg2nlbe3tltcoq