Wybrane problemy wczesnej komunikacji pastoralnej ks. Karola Wojtyły na przykładzie cyklu wykładów Rozważania o istocie człowieka

Arkadiusz Dudziak
2020 Annales de Lettres et Sciences Humaines  
Tematyka artykułu dotyczy wczesnej komunikacji pastoralnej ks. Karola Wojtyły. Przedmiotem badań jest cykl wykładów filozoficzno-teologicznych "Rozważania o istocie człowieka", które ks. Wojtyła wygłosił w 1949 roku w parafii św. Floriana w Krakowie. Tematycznie i metodologicznie wywody wpisują się w paradygmat nauk o komunikacji społecznej. W procesie badawczym komunikowanych treści zastosowano metodę analizy lingwistycznej oraz metodę analizy retorycznej. Celem opracowania jest ukazanie
more » ... w retorycznych oraz cech perswazyjnych w komunikowaniu ks. Wojtyły.
doi:10.18290/rh20686-3 fatcat:fkbzz7uctrdknd2omb52oticam