Use of Electrochemical Method of Water-Salt Solutions Micellization by Ions of Metals of 1st and 2nd Groups for Creation of Basis for Anticancer Agent
Ispolzovanie elektrokhimicheskogo sposoba mitsellirovaniya vodno-solevogo rastvora ionami metallov 1-y i 2-y grupp dlya sozdaniya osnovy protivoopukholevykh preparatov

Galina Naumova, Valeriy Fomichev, Yana Borisanova, Yuliya Sinelnikova
2016 Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 10. Innovacionnaâ Deâtelʹnostʹ  
doi:10.15688/jvolsu10.2016.1.7 fatcat:35lgnppvvrgmhi7l6kqyhwovty