LATEKS AGLÜTİNASYON TESTİYLE SERUMDA ÖZGÜL ANTİ-TOKSOPLASMA ANTİKOLARININ ARAŞTIRILMASI

AKARSU Gülay Aral;GÜNGÖR
2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
ÖZET Bu çalışma, serumda anti-toksoplasma antikorlarını araştırırken lateks aglütinasyon testinin yeterli duyarlılık ve özgüllükte olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için referans test olan Sabin-Feldman Testi (SFT) kullanılmıştır. Daha önceden SFT ile pozitif bulunan 38 ve negatif bulunan 12 hasta serumuna lateks aglütinasyon testi yapılmış ve sırasıyla bir negatif ve üç pozitif sonuç elde edilmiştir. SFT ile karşılaştırıldığında, Lateks aglütinasyon testinin duyarlılığı
more » ... ve özgüllüğü %75 bulunmuştur. Lateks aglütinasyon testi çabuk ve kolay uygulanabilir olması açısından tarama testi olarak kullanılabilecek bir testtir ama özellikle toksoplasmozun önemli olduğu kişilerde daha ileri tetkiklerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Anti-toksoplasma antikorları, Sabin-Felaman Testi, Lateks Aglütinasyon Testi.
doi:10.1501/tipfak_0000000432 fatcat:3jjje4b7wrge5h7mzrjueswqyi