Photodissociation of bromobenzene at 266 nm

Hong Zhang, Rong-Shun Zhu, Guang-Jun Wang, Ke-Li Han, Guo-Zhong He, Nan-Quan Lou
1999 Journal of Chemical Physics  
doi:10.1063/1.477935 fatcat:i7s5msqg6zdujju6z3agqrqdxe