Potential of development the agro-food market in Ukraine
Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України

Bohdan Dukhnytskyi
2019 Ekonomika APK  
Мета статті -дослідити історичні показники, сучасні тенденції та перспективи розвитку продовольчого ринку України з урахуванням внутрішнього попиту і масштабів зовнішньоекономічної діяльності. Методика дослідження. Використано методи: теоретичного узагальнення -для комплексної характеристики вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції; історичний -для наведення статистичної хронології виробництва рослинницької і тваринницької продукції; аналізу і синтезу -для розгляду відсоткової частки
more » ... відсоткової частки реалізації вироблених на території України продовольчих товарів у національній мережі роздрібної торгівлі; порівняльної оцінкидля класифікації аграрних холдингів за обсягами використовуваної землі; графічний і табличний -для наочного відображення результатів наукового дослідження. Результати дослідження. Розглянуто зміни обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за період незалежності, визначено головні характеристики вітчизняного агропродовольчого ринку в нинішніх умовах, виділено найбільш суттєві показники продажів вироблених в Україні продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі, наведено перелік найбільших агрохолдингів, які працюють на території нашої держави, здійснено оцінку перспектив розвитку агропродовольчого ринку України на основі прогнозів міжнародних та вітчизняних спеціалізованих установ. Елементи наукової новизни. Визначено, що на даному етапі суб'єкти продовольчого ринку України працюють в умовах необхідності швидшої адаптації до вимог світового ринку та відповідного перенесення глобальних тенденцій на внутрішній споживчий сегмент. Практична значущість. Положення статті спрямовані на доведення інформації про систему функціонування та ключові показники вітчизняного агропродовольчого ринку з виділенням актуальних даних для органів державної влади, місцевого самоврядування та професійних виробників. Духницький Богдан Володимирович -кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10)
doi:10.32317/2221-1055.201911027 fatcat:5gffkpunlbdsno5f5qfdjn7xaq