The Surveillance of cryptosporidium in some dairy farm

Gajidmaa Ulammunkh, Mungunkhulug Gonchig, Burenbaatar Byambaa, Battsetseg Gonchigoo, Khatanbaatar Igori
2020 Mongolian Journal of Agricultural Sciences  
Apicomplexan protozoan parasites of the genus Cryptosporidium is infect the gastrointestinal tract on wall epithelium cell of animals and humans. The farm is important object with a high risk significant outbreak of zoonotic infections. We conducted by random sampling prevalence of Cryptosporidium based on dairy farms in the Selenge, Tuwaimags and near of Ulaanbaatar city. In the study, a total of 170 fecal sample from 131 cattle and 4-10 months aged calves, were infected 37.6% (64/170).
more » ... 6% (64/170). Detection of Cryptosporidium oocyst with commonly used for fuchsin staining. Further research into molecular biology is needed. Сүүний үхрийн зарим аж ахуйд криптоспоридийн тандан судалгаа хийсэн дүн Криптоспорид хүн, мал амьтдын ходоод, гэдэсний ханын хучуур эсэд шимэгчилдэг эгэл биетэн.Cүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйд ариун цэврийн дэглэм алдагдвал зоонозын халдвар дэгдэх өндөр эрсдэлтэй. Бид санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргаар Сэлэнгэ, Төв аймаг, Улаанбаатар хот орчмын зарим сүүний үхрийн аж ахуйг түшиглэн криптоспоридийн тандан судалгааг явууллаа. Уг судалгаанд үнээ-131, 4-10 сарын бойжилттой тугал-39, нийт 170 баасны дээжид криптоспоридийн ооцистыг илрүүлэхэд 37.6% (64/170)халдварлалттай байв. Цаашид үүсгэгчийн биологи, молекул биологийн судалгааг нарийвчлан хийх шаардлагатай. Түлхүүр үг: Баасны дээж, ооцист, сахрын ханасан уусмал, тугал, фуксины будаг
doi:10.5564/mjas.v29i1.1369 fatcat:b4yunkm5x5a7bc3lqaznjguyme