Strateška kultura i slike ratova iz poslednje dekade 20. veka u srpskoj prozi

Slobodan Vladušić
2019 Vojno delo  
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет а почетку овог рада испитује се веза између стратешке културе и књижевности. Та веза заснива се на чињеници да појам стратешке културе подразумева да у доношењу стратешких одлука значајну улогу имају не само рационалне процене већ и култура из које долазе доносиоци одлука. Културу можемо повезати са сликом света једног народа, која се изражава, али и мења, путем књижевности. На тај начин, слика света коју креира књижевност може да буде чинилац у
more » ... буде чинилац у доношењу стратешких одлука. У другом делу текста указује се на примере у којима је слика рата у српској књижевности креирала одређену стратешку културу која је подржавала или доводила у питање поједине стратешке одлуке. Трећи део текста показује начин на који се стварала слика ратова деведесетих година у српској прози, при чему ћемо разликовати две перспективе: доминантнију, позадинску перспективу, у којој је рат означен као апсурдан, па има улогу непријатеља, и мање изражену, фронталну перспективу, у којој се као непријатељ може препознати други политички субјект. Завршетак текста указује на то да доминација позадинске перцепције доводи у питање могућност постојања стратешке културе народа, па и самог националног идентитета, будући да се народ своди на појединце -дезертере који желе да преживе рат његовим напуштањем. Кључне речи: стратешка култура, књижевност, рат, позадинска перспектива рата, фронтална перспектива рата Увод ајочигледнија веза између стратешке културе и књижевности јесте чињеница да књижевност тематизује рат, а да се разматрања стратешке културе појављују у оквиру теме безбедности, односно потенцијалног рата. Књижевност и стратешка култура третирају, дакле, исту тему. Међутим, веза између књижевности и стратешке културе знатно је дубља и важнија него што о томе сведочи поменута блискост. Да бисмо је сагледали, нужно је доспети до места где су стратегија и културa доведени у стање међузависности. * Проф. др Слободан В. Владушић, svladusic@ff.uns.ac.rs Н Н
doi:10.5937/vojdelo1908155v fatcat:xu3apykpprhhtkc3o2tldhgwsa