Effect of Ag@C on the Dielectric Properties of Ag@C/PVDF-TrFE Composites

Zhe Liu, Liang-Bo Shen, Xi-Wen Kuang, Hong Zhu
2015 Journal of Advanced Physics  
Streszczenie Praca prezentuje wyniki wstępnych badań materiałów typu Ag-C otrzymanych metodą metalurgii proszków (PM) domieszkowanych nanorurkami węglowymi. Na podstawie przeprowadzonych metodami skaningowej mikroskopii elektronowej badań strukturalnych oraz wykonanych badań właściwości termofizycznych metodami DSC, DIL, LFA stwierdzono, że zastosowana procedura wytwarzania materiałów kompozytowych nie zapewnia zadawalającego rozmieszczenia fazy węglowej w osnowie metalowej. W celu uzyskania
more » ... rawy jednorodności materiałów typu Ag-C należy opracować sposób deaglomeracji fazy węglowej. Słowa kluczowe: kompozyty Ag-C, nanorurki węglowe, właściwości termofizyczne Abstract The paper presents results of preliminary studies on Ag-C materials obtained using the powder metallurgy (PM) method with carbon nanotube doping. Based on structural tests performed using scanning electron microscopy and DSC, DIL and LFA tests of thermophysical properties, it was ascertained that the utilised procedure of producing composite material does not ensure satisfactory distribution of the carbon phase in the metal matrix. In order to improve the uniformity of Ag-C materials, a new method of deagglomerating the carbon phase needs to be developed.
doi:10.1166/jap.2015.1217 fatcat:m3hjxcnflzbavjqhfc65zc2ilu