Non-obstruktif azoospermide micro-TESE: Önemli yenilikler

Kasım Emre Ergün, Barış Altay
2021 Androloji Bülteni  
Azoospermi, tüm erkeklerin %1'inde görülmekle birlikte infertil erkeklerde bu oran %10-15'e ulaşmaktadır. Azoospermi olgularının %60-70'ini non-obstruktif azoospermi (NOA), %30-40'ını da obstruktif azoospermi olguları oluşturmaktadır. [1,2] NOA'lı erkeklerde hipospermatogenez, matürasyon arresti veya Sertoli cell only sendromu histopatolojileri ile karakterize spermatogenik yetmezlik bulunmaktadır ve bu erkekler günümüzde, cerrahi sperm toplama yöntemleri ile birlikte uygulanan yardımcı üreme
more » ... knikleri ile çocuk sahibi olabilmektedir. İlk kez 1995 yılında, NOA'lı olgularda testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) ile elde edilen testiküler sperm, in vitro fertilizasyon-intrasitoplazmik sperm injeksiyonu
doi:10.24898/tandro.2021.47704 fatcat:5xfhno2bxbhblpkf555f4kbwou