Elektrik Piyasasında Satın Alma Sürecinin İhale Oyunları İle İncelenmesi

Mehmet Onur OLGUN, Ali ULUDAĞ
2020 Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik  
Öz Bu çalışma ile satın alım süreçlerinin incelenmesi ve bu süreçlerin ihale oyunları kapsamındaki bilgi ve birikimler ile entegre bir şekilde ele alınması amaçlanmıştır. Satın alım süreci ile ilgili usul ve esaslar ile süreçte yaşanabilecek aksaklıklar, satın alım sürecinin tasarlanması ve yürütülmesi gibi konular için ihtiyaç duyulan gereklilikler ele alınıp incelenmiştir. Bu süreçte ihale oyunları bilgi ve birikimi ile entegre bir şekilde katılımcıların optimum faydayı sağlaması için bir
more » ... iz çalışması yapılmıştır. Elektrik piyasalarında faaliyet gösteren iki oyuncunun kazançları piyasadaki talep değişimleri ve üretim miktarlarına göre rakiplerinin stratejilerine bağlı olarak incelenmiştir. En uygun stratejiye ulaşmak için Nash dengesi bilgi ve yöntemleri kullanılmıştır. Abstract In this study, it is aimed to examine the purchasing processes in an integrated manner with the knowledge and knowledge within the scope of auction games. The procedures and principles for purchasing process and the requirements that are needed for issues such as problems may occur in the process. Design and execution of the purchasing process are discussed and examined. In this process, a study is examined to ensure the optimum benefit of the participants, and integrated with the of auction games. The savings of the two players operating in the electricity markets are studied based on the changes in the market demand and the amount of production based on their competitors' strategies. Nash equilibrium and methods are used to reach the most appropriate strategy.
doi:10.21205/deufmd.2020226530 fatcat:s6rx4d3hfzgojdbnu5foq6bsai