Praise: a tool for family education of human personality in European integration processes today

Mikhail (Ruslan) Konyk
2022 Human Studies a collection of scientific articles Series of «Philosophy  
ПОХВАЛА: ІНСТРУМЕНТ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СЬОГОДЕННЯ Анотація. Мета роботи. У статті розкривається методологічна роль принципу виховання дитини через похвалу як через один з інструментів системи сімейного виховання. Методологія. Засобами досягнення поставленої мети постає порівняльний аналіз явищ та наслідків похвали, вплив її на свідомість і поведінку дитини. Наукова новизна. У статті проводиться аналіз акцентуалізаційних впливів на формування
more » ... актеру дитини, її способу мислення та сприйняття навколишнього світу, що дає можливість акцентувати увагу на важливості підходу використання методи похвал у філософськоосвітньому дискурсі педагогіки сімейного виховання. При цьому варто наголосити на важливості педагогічного підходу до процесу застосування такого інструмента похвали, що дасть можливість розвинути в дитині здібності самоаналізу та правильного життєствердного сприйняття навколишнього середовища. Варто звернути увагу на те, що інструмент похвали залежить від педагогічно коректного використання: може нашкодити дитині, а може активувати в ній можливість
doi:10.24919/2522-4700.spec.3 fatcat:sezccd5uvvbzpiy4abfgnq7wci