F.M. DOSTOYEVSKİ NİN "SUÇ VE CEZA" ROMANINDA SİNİRLİLİK HALLERİNİ İFADE EDEN FİİLLERİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

LEYLA ŞENER
2016 Journal of International Social Research  
Öz Toplum ve kişi hayatında ortaya çıkan bunalımlı anları olağanüstü bir sezgi ve incelikle yakalayıp işleyen bir yazar olan Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'ye göre hayat sakin ve uyumlu olmaktan çok uzaktır. Nitekim büyük Rus yazarın suçun psikolojik sürecini takip ettiği "Suç ve Ceza" romanında kahramanı Raskolnikov'un içinde bulunduğu bunalımlı hali ifade ederken en sık kullandığı kelimelerden biri sinirliliktir. Dostoyevski Raskolnikov'un sinirli bir genç adam olduğunu özellikle Türkçeye
more » ... likle Türkçeye kızmak, Abstract According to Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, who is an author intuitively and gracefully apprehends and handles the depressed moments occuring in community and individual lives, life is quite far from being calm and compatible. Thus the most frequently used verb is irritability while expressing the depressed mood of the hero Raskolnikov in the novel "Crime and Punishment" via which the great Russian author pursues the psychological process of crime. Dostoyevsky reveals that Raskolnikov is a nervous young man by using the verbs "раздражаться" (ing. become irritated, to get angry) which we can translate into Turkish as kızmak, sinirlenmek, "раздразнить" (ing. to irritate, to provoke, to nettle) which we can translate as kızdırmak, sinirlendirmek; öfkelendirmek and "раздражать", "раздражить" (ing. to irritate, to annoy, to provoke) which we can translate as kızdırmak, sinirlendirmek; öfkelendirmek, sinirlerine dokunmak. In what way correspond the verbs "раздражаться", "раздразнить", "раздражать", "раздражить" using by Dostoyevsky for revealing the depressed mood of the hero Raskolnikov in the novel "Crime and Punishment" into Turkish will be discoursed in this work Giriş: F.M.Dostoyevski'nin eserlerinde öfke (гнев) kavramı ve bu kavramın ifade ettiği duygu önemli bir yere sahiptir. Öfke çok katmanlı bir duygudur. Bu katmanlardan biri de sinirliliktir (Мельниченко, 2010). Rusçada duyguları ifade etmek için en sık kullanılan sözcük türü fiildir (35,2%), ardından isim (30,4%) ve sıfat (24,1%) gelir (Бабенко, 1989:65). Duygular onları duyan bir özne ve onlara sebep olan bir nesneyi gerektirmektedirler. Bundan duyguları ifade etmek için en sık kullanılan sözcük türü fiildir. Rusçada duyguları ifade etmek için en sık kullanılan sözcük türünün fiil olması da bundan kaynaklanır. Büyük Rus yazar F.M.Dostoyevski'nin suçun psikolojik sürecini takip ettiği "Suç ve Ceza" romanında koymaktadır. Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanında Raskolnikov'un sinirli hallerini ifade etmek için kullandığı fiilleri ve Rus edebiyatının Türkiye'de sevilmesine büyük katkıları olan Hasan Ali Ediz'in (Olcay, 2003: 91-94) Türkçe çevirisinde bunların ne şekilde karşılıklarını bulduklarını inceleyeceğiz. "Suç ve Ceza" Romanında Raskolnikov'un Sinirlilik Hallerini İfade Eden Fiiller ve Türkçeye Çevirileri: Romanın daha ilk sayfasında Raskolnikov'un ruhsal hali şu şekilde tasvir edilir: * Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü.
doi:10.17719/jisr.20164520600 fatcat:ofln3sv2d5ca5gzcqwn2272mae