Nie tylko dla archeologów...; rec. książki: Matthew Johnson, Teoria archeologii. Wprowadzenie

Mariusz Ciesielski
2016 Studia Europaea Gnesnensia  
Autor recenzowanej książki postawił sobie za cel ukazanie, często nieuświadamianego przez ogół badaczy, związku teorii z szeroko rozumianą myślą archeologiczną. Dotyczy to życia intelektualnego i kulturowego w ogóle, a znajduje swoje odbicie w kontekście kulturalnym, akademickim, społecznym i politycznym. Tymczasem to właśnie teoretyczne założenia, uświadomione czy nie, "nabierają znaczenia" i okazują się niezbędne dla wyjaśnienia pewnych zjawisk zachodzących w archeologii. Jest to celna uwaga,
more » ... ponieważ w recenzowanej publikacji (Wprowadzenie do wydania polskiego, s. 11-12) poruszono specyfikę traktowania teorii
doi:10.14746/seg.2016.13.19 fatcat:7fnbjvht5zegvebpf7hqsug6li