AMOK SALDIRILARI VE MÜDAHALE TEKNİĞİ

Hakan Batırhan KARA
2015 Ekev Akademi Dergisi  
Öz Genelde psiko-sosyal bir travma geçiren kişilerce, mağdur seçmeksizin ve rastgele açılan ateşler sonucu kitlesel ölüm ve yaralamalara neden olan Amok saldırıları, günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde çok sık rastlanan bir fenomen olmuştur. Aktif silahlı saldırgan olarak da nitelendirilen Amok saldırganı, kendi silahıyla intihar etmesine ya da polisin olay yerinde müdahaleye başlamasına kadar öldürme olayını sürdürmektedir. Saldırıyı öncesinde haber alma olasılığının çok düşük olduğu Amok
more » ... ldırılarında daha fazla ölüm ve yaralamaların olmaması için olaya müdahale edecek ilk ekibin eğitimli ve hazırlıklı olması gerekmektedir. Ülkemizde özel harekât gibi taktik timlerde çalışan polisler dışında genel asayiş ve güvenlik hizmetlerinde çalışan ve bu tür olaylarda olay yerine ilk intikal eden polislerin bu tür olaylara karşı herhangi bir eğitimlerinin olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada Amok benzeri silahlı saldırılarda olay yerine ilk intikal eden polislerin, ilgili taktik kuvvet gelene kadar en hızlı ve en etkin bir şekilde olaya nasıl müdahale etmesi gerektiği, Amok olaylarının sık yaşandığı ABD ve Almanya'daki polis eğitim kurumlarının geliştirdiği metotlar örneğinden incelenerek, benzer Amok eğitimlerinin ülkemizdeki mevcut polis eğitimlerine nasıl dâhil edilebileceği tartışılmaktadır. Abstract Today Amok assaults which cause mass murder and injuries as a result of indiscriminate and random shootings by people with psychosocial traumas in general has been a frequent phenomenon in industrialized countries. Amok attacker called active shooter continues his/her killing action until committing suicide or being stopped by police at crime scene. In order not to have higher rates of casualties in Amok assaults with little to no early warnings, it is essential for first responding units to be well trained and prepared. It is seen that first responding police officers working in regular patrol units in Turkey, except for tactical teams, are not properly trained in these kinds of events. It is discussed in this study how first responding officers can respond fast and effectively to Amok-like armed assaults until the arrival of tactical units on scene and how Amok training can be incorporated in current police trainings in our country by examining methods developed by the police training units in the United States and Germany where Amok cases occur frequently. Giriş Dünyanın birçok bölgesinde mağdur seçmeksizin ve rastgele açılan ateşler sonucu kitlesel ölümlere sebebiyet veren saldırılarda büyük bir artış görülmektedir. Genelde psiko-sosyal bir travma sonucunda bu tür saldırılara meyil gösteren kişiler, hedef aldığı yerde rastgele ateş açmak suretiyle pek çok masum insanı öldürme amacı gütmektedirler. Alan yazıda bu tür saldırıların bir ismi de "Amok" diye geçtiğinden bu çalışmada Amok teriminin kullanılması tercih edilecektir. Malay dilinde "savaş alanında kızgın bir şekilde savaşmak" anlamına gelen "Amok", genellikle sevdiğini kaybetme, ekonomik ya da sosyal prestij sarsılması ya da gerçek veya algısal olarak saldırıya veya adaletsizliğe maruz kalma hissinin bir neticesi olarak ortaya çıkmaktadır. "Aktif saldırgan" olarak da isimlendirilen Amok saldırganı öldürme eylemini ya teslim olarak bitirmekte ya da birisi tarafından durdurulana veya bitkin düşene kadar sürdürmektedir (Gomez, 2006: 132). Saldırıda amaç mümkün olduğunca çok insanın öldürülmesidir.
doi:10.17753/ekev438 fatcat:pb34oezwmvbtheyoe2zna4qnr4