Academic Enterprise Incubators – the Chance for Young Entrepreneurs
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – szansa dla młodych przedsiębiorców

Joanna Pikuła-Małachowska
2016 Marketing i Zarządzanie  
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczościszansa dla młodych przedsiębiorców Kod JEL: M13 Słowa kluczowe: młodzi przedsiębiorcy, start-up, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Streszczenie. W artykule zawarto rozważania związane z ryzykiem, jakie niesie prowadzenie własnej działalności gospodarczej, szczególnie w początkowej fazie. Ryzyko to pokazano w kontekście działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP). Cel AIP od początku ich istnienia dotyczył stworzenia w Polsce
more » ... orzenia w Polsce miejsca, gdzie będzie można zacząć prowadzić swój własny biznes w sposób łatwy, najmniej ryzykowny i szybki. Od 12 lat pomagają one młodym przedsiębiorcom w początkach ich rynkowych działań. W artykule skupiono się głównie na działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w południowo-zachodnim regionie Polski. Wprowadzenie Rozwój gospodarki zależy m.in. od szeroko pojętego rozwoju przedsiębiorczości. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na założenie własnego przedsiębiorstwa; można również obserwować działania ustawodawcze zmierzające do stwarzania warunków sprzyjających przedsiębiorczości, np. wdrażanie przez urzędy systemów informatycznych, które mają ułatwić komunikację. Do usług adresowanych do przedsiębiorców należą np. zamówienia publiczne, zezwolenia i certyfikaty, deklaracje celne, rejestracja działalności gospodarczej czy podatek VAT. Ponadto część środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczana jest na
doi:10.18276/miz.2016.45-07 fatcat:tt5tdmglxbhbrnmgugwvy5aw7y