Undiagnosed Peripartum Cardiomyopathy: Hemodynamic Abnormalities on Emergency Caeserean Section

Onat Akyol, Sezen Solak, Gonca Gul Boz, Sule Vatansever, Seher Kose, Veysel Erden, Emine Ozyuvaci
2012 Istanbul Medical Journal  
ÖZET Otuz iki yaşında, gravida 4 parite 2 abortus 1 gebe, sefalopelvik uyumsuzluk ve fetal distress nedeniyle acil sezeryan operasyonuna alındı. Preoperatif tansiyon arteriyel 132/85 kalp hızı: 188/dk idi, genel anestezi altında sezeryan operasyonu planlandı. Operasyonun 25. dakikasında tansiyon alınamamaya, periferik nabızlar filiform hale gelmeye ve siyanoz belirmeye başladı. Kalp hızı 160-180/dk idi. Periferik dolaşımın bozulduğu fark edildi ve 25 mg efedrin iv puşe yapıldı, sıvı
more » ... ı, sıvı resüsitasyonu hızlandırıldı. 500 mlt kolloid ve 1000 mlt izotonik hızlıca verildi, hipotansiyon devam etmekteyken anafilaktoid reaksiyondan şüphelenildi ve 1 amp difenhidramin ve 250 mg metil prednizolon iv puşe yapıldı, bu arada efedrin 25 mg iv puşe tekrarlandı. Toplamda 3000 mlt kristalloid ve 1000 mlt kolloid replasmanına yanıt vermeyen hastaya dopamin 15 mcg/kg/dk başlandı. Arteriyel kan gazı analizinde ph: 7.18, pCO 2 : 38, pO 2 : 220, lact: 6.0, base deficit: -9, HCO3: 19 mEq/lt. idi. Santral ven basıncı +25mmHg ölçüldü. İnotrop destek altında tansiyon arteriyel 100/70 mmHg alınması üzerine hasta entübe halde yogun bakım ünitesine nakledildi. 12 derivasyonlu EKG'de supraventrikuler taşikardi saptandı ancak iskemi ya da ileti anormalliği lehine bir bulgu saptanmadı. Çekilen akciğer grafisinde kardiyotorasik oranın arttığı ve akciğerlerde yüklenme ile uyumlu bilateral infiltrasyonlar görüldü. Kardiyak dekompanzasyon düşünülerek 10 mg/h furosemid infüzyonu ve 1.5 mcg/kg/dk noradrenalin infüzyonu başlandı. Ventilasyon perfüzyon sintigrafisinde pulmoner emboli lehine bulgu saptanmayan hastanın yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu (EF) %32, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu ve sol atriyal ve ventriküler dilatasyon saptanması ile peripertum kardiyomiyopati tanısı düşünüldü. Yoğun bakım takibinin üçüncü gününde hasta mekanik ventilatörden ayrıldı ve inotrop destek kademeli olarak azaltıldı. Üçüncü aydaki kontrol ekosunda EF'si %45 saptandı. Anahtar sözcükler: Acil; dekompanzasyon; genel anestezi; kardiyomiyopati; sezeryan.
doi:10.5505/1304.8503.2012.44366 fatcat:tq7qcajezng3fne3wkd5kx42du