МОДЕЛЮВАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ЩIЛЬНОСТI ЕЛЕМЕНТIВ БIОМЕХАНИЧНОÏ СИСТЕМИ ПIД ВПЛИВОМ ЗОВНIШНIХ СИЛОВИХ ФАКТОРIВ

O. V. Pogrebnoy
2019 Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій  
На підставі обширного експериментального матеріалу досліджено поведінку біомеханічної системи, зокрема. лучезап'ясний суглоб, при дії на нього зовнішніх силових факторів різної інтенсивності. Первинними експериментальними даними були рентгенограми пошкоджених ділянок біомеханічної системи. Для кожного випадку проведено класифікація типу порушення щільності елементів системи. Методами непараметричної статистики вивчено вплив гендерного чинника на розподіл кількості пацієнтів за типами переломів.
more » ... а типами переломів. Отримано залежності типу перелому від віку пацієнтів.
doi:10.15421/42190020 fatcat:byry5sgjpnedhltmdkscnjz2wu