Imenovanje

Barbara Vodanović
2006 Folia Onomastica Croatica  
Ovaj se rad bavi pitanjem definicije pojmova opća imenica i vlastito ime i to na osnovu normativno-gramatičkih, opće lingvističkih i filozofsko-logičkih postavki. Pregledom činjenica iz te tri discipline nastoji se prikazati dosadašnji put razvoja ideja i pretpostaviti eventualni budući smjer razmišljanja o problemu odnosa između opće imenice i vlastitog imena, i to unutar koncepta o preobraženome vlastitom imenu.
doaj:ab7b3cd38c684ffc8504f8a8ba260f34 fatcat:7cmbv5xofzbejkktxo5c3pwbty