DETERMINE OF THE BOUNDARIES OF THE APPLICATION OF DECISIONS OF THE SUPREME COURT IN UKRAINE AND THE WORLD

Yevgeniy Lazorenko
2021 Knowledge, Education, Law, Management  
Artykuł poświęcono badaniu rozwoju, adaptacji i wprowadzenia precedensu sądowego w prawie postępowania karnego, przede wszystkim na Ukrainie i w krajach Europy kontynentalnej jako całości. W szczególności autor, stosując metodę porównawczą i prawną, analizuje klasyczną definicję pojęcia "precedens sądowy", wyprowadza jego typowe cechy, które następnie porównuje ze specyficznymi przykładami opinii prawnych przyjętych na Ukrainie przez Sąd Najwyższy i dochodzi do wniosku o ich tożsamości. Na
more » ... awie analizowanych cech orzecznictwa sądowego (opinii prawnej), a także specyfiki orzecznictwa kontynentalnego, autor dochodzi do wniosku o potrzebie wprowadzenia ścisłych granic, które przyczyniłyby się do rozwoju autorytetu decyzji Sądu Najwyższego, trwałości postępowania karnego. Autor zaproponował takie granice jak: czas, podmiot, przestrzeń (przedmiot), podmiot, regulacje prawne i sądowe.
doi:10.51647/kelm.2021.5.1.32 fatcat:qtxl5fhvlbeihmi5em6rrdi4ci