ANALIZA PROCESA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

Jelena Krstić
2020 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U radu je opisan proces zaključenja ugovora o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja-nezgode, tok dokumentacije, realizacija osiguranih slučajeva i proces prijave i likvidacije štete.
doi:10.24867/07gi07krstic fatcat:cujev2c5kvfrpmrtdnjrrnabv4