RAZVOJ APLIKACIJE ZA PODELU GRAFA PRIMENOM UČENJA SA PODSTICAJEM

Maja Hodžić
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Ovaj rad obrađuje podelu grafa korišćenjem jednog od algoritama učenja sa podsticajem. Grafovi se često koriste kao apstrakcije prilikom modeliranja problema. Podela grafa na manje delove jedna je od osnovnih algoritamskih operacija. Cilj ovog rada je prikaz implementacije algoritma učenja sa podsticajem za podelu grafa na dve particije.
doi:10.24867/16be06hodzic fatcat:ofacw6gaoreblhk2a5wp5u6foq