САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ ОСОБИСТОСТІ

O. Y. Suduk
2021 Bulletin National University of Water and Environmental Engineering  
У статті розглянуто самоменеджмент через призму формування власного бренду. Обґрунтовано теоретичне підґрунтя для тлумачення сутності поняття «самоменеджмент», а також запропоновано його авторське бачення. Визначено фактори, що впливають на саморозвиток колективу організації. Розглянуто вплив основних якостей особистості на здатність до саморозвитку. Доведено, що самоменеджмент є інструментом підвищення мотивації в колективі. Автором обґрунтовано зв'язок між продуктивністю діяльності керівника,
more » ... високим рівнем управлінської культури та використанням інструментарію самоменеджменту.
doi:10.31713/ve4202128 fatcat:wabjgr2kbnddpoxpwrvqzpahie