DREPTUL DE RETRACTARE A UNEI OPERE

Paul Popovici
unpublished
The Withdrawal Right of Intellectual Works. The withdrawal right was clearly stipulated for the first time in the Romanian legislation by Law no. 8 / 1996 on Copyright and Neighboring Rights. Still, its existence had also been established by the previous law (see Decree no. 321 / 1956). Unlike the French legislation, the Romanian withdrawal right is poorly settled; although it is an absolute right, the author has the obligation to indemnify any owners of the exploitation rights who might be
more » ... ts who might be prejudiced by the exercise of the said withdrawal right. There are also some issues that need to be highlighted in connection to the law stipulations and the Romanian context. For example, due to its discretionary character, this right cannot be exercised in an abusive manner (since it would create a contradiction in terms), while the withdrawal act, performed as a consequence of the pressures exercised by a dictatorial political regime, is null, and the object of the withdrawal could be an intellectual work let unknown to the public. Cuvinte cheie: autor, drept de autor, drepturi morale, drept de retractare, creaţie intelectuală Noţiune Dreptul de retractare este un "drept moral al autorului unei opere de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare prejudiciaţi prin exercitarea retractării" 1. Cu alte cuvinte, un autor poate decide nestingherit dacă îşi va retrage opera (în totalitate sau parţial) şi nu va mai permite aducerea ei la cunoştinţa publicului; dacă opera trebuie sau nu să fi fost adusă la cunoştinţa publicului vom analiza infra. Reglementarea legală incidentă Acest drept a fost recunoscut chiar înainte de consacrarea sa legală, literatura de specialitate fiind unanimă în acest sens 2. Controversa care s-a purtat nu a fost cu privire la existenţa, ci a vizat numai întinderea sa, respectiv dacă autorul are sau nu dreptul de a-şi retracta opera după încheierea contractului de editare (în opinia noastră, chiar sub imperiul Decretului nr. 321 / 1956, dreptul de retractare trebuia recunoscut chiar în lipsa unui temei legal, urmând ca eventualele consecinţe patrimoniale generate de retragerea operei să fie cuantificate în funcţie de principiul echităţii) 3 .
fatcat:vylkzgfyv5fdpfqac3i42wenei