Wakai Seiji-Vámos Ágnes

Károli Gáspár, Református Egyetem, Japanológia Tanszék -Elte, Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Tanszék
unpublished
A plurikulturális kompetencia megszerzése a tanórákon A modern társadalomban kénytelenek vagyunk a túlélés érdekében megtanulni együttműködni olyan emberekkel is, akik más kultúrát képviselnek. Ez nem ugyanaz, mint másokat megérteni vagy megszeretni. Ezt egyfajta bölcsességnek nevezhetjük, amivel saját, illetve közös céljaink teljesítése érdekében másokkal alkut kötünk. Így szükség esetén mások tudását is felszínre tudjuk hozni. A tanárnak nevelési feladata ezért a tanórákon is arra törekedni,
more » ... is arra törekedni, hogy a tanulók megismerjék az emberi kapcsolatok fontosságát és hatékonyságát a tanulásban, és megtapasztalják, hogy érdemes minél több emberrel együttműködni. E z a megközelítés elősegítheti a plurikulturális kompetencia megszerzését. Jelen tanulmány bemutatja e megközelítés megvalósításához szükséges tanári szerepeket, és néhány Japánban, illetve Magyarországon végzett empirikus kutatás eredményét. Az idegennyelv-oktatásban a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) (Councul of Europe, 1996) az a dokumentum, amely 1996. évi megjelenése óta a legnagyobb hatást gyakorolta a köz-és felsőoktatásban, valamint az iskolán kívüli nyelvtanulásban alkal-mazott tantervek összeállítására, s általában a vizsgáztatásra. A dokumentumot 26 nyelv-re fordították le, magyarul 2002-ben jelent meg. A KER célja, hogy az európai tagállam-ok oktatási intézményeiben megkönnyítse a nyelvoktatási programok összehasonlítható-ságát, a különböző iskolatípusok közötti átmenetet, valamint közös szempontokat adjon a nyelvoktatásnak. A KER összegzi és egységes keretbe foglalja az addigi releváns nyelvpedagógiai kutatások eredményeit. Témánk szempontjából a kulturális kompeten-cia a figyelemre méltó, mely kapcsán rögzíti, hogy a nyelv és a kultúra elválaszthatatlan egységet alkot, és az idegen nyelvek tanulása és használata megváltoztathatja a más kul-túrák iránti viszonyulást és viselkedést. Azt állítja továbbá, hogy az idegennyelv-tanulás révén megszerzett plurilingvális és plurikulturális kompetencia lehetővé teszi olyan magatartásformák kialakítását, illetve elsajátítását, amelyek elősegítik az etnocentrizmus leküzdését. A különböző nyelvű és kultúrájú egyének együttélésének és együttműködé-sének tanulása természetesen nem csak a nyelvórákon történik, de ez a terep különösen alkalmas rá. A kulturális együttélés tanulása azért is állandó feladat kell legyen, mert a másokkal szembeni viselkedésre vonatkozó különböző felmérések eredményei azt mutatják, hogy szükséges a külföldiek, a nemzeti kisebbségek, sőt a magyar embertársak iránti kölcsö-nös megértés és együttműködés, a segítő magatartásformák kialakítása. Egy 2005-ben és 2008-ban végzett kutatás megállapította, hogy Budapest, valamint Baranya, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskolásai körében nemhogy nem enyhültek, hanem erősödtek az előítéletes nézetekre utaló jelek (1. táblázat). (1)
fatcat:qfm5zslddbhtpbraqih2ruyxr4