An Investigation of Presence of FecB Allele on BMPR-IB (Booroola) Gene Raised in Turkey in Six Local Sheep Breeds Using PCR-RFLP Method
Türkiye'de Yetiştirilen Altı Yerli Koyun Irkında BMPR-IB (Booroola) Geninde FecB Allel Varlığının PCR-RFLP Yöntemiyle Araştırılması

Taki KARSLI, Murat Soner BALCIOĞLU
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2010.2333 fatcat:jhwixy22ovb55ainkvdmrgtkna