Поетика простору автобiографiчної романiстики Амелi Нотомб

Тетяна Черкашина
2019 Lìteraturi svìtu: poetika, mentalʹnìstʹ ì duhovnìstʹ  
Статтю присвячено розглядові поетикальних властивостей автобіографічної романістики сучасної бельгійської франкомовної письменниці Амелі Нотомб. Звернено увагу на те, що життєвий простір автобіографічної героїні творів Амелі Нотомб розподілено на відкритий і закритий. Серед значної частини топосів, у яких перебувала головна героїня автобіографічної романістики Амелі Нотомб, особливе місце відведено Японії, країні, в якій вона народилася і в якій пройшли найкращі роки її життя. Натомість її
more » ... . Натомість її рідна країна – Бельгія лишилася для неї найзагадковішою країною.
doi:10.31812/world_lit.v13i0.2372 fatcat:etbzlb6oujfgbmvij2ry6q2dde