List Stefana Kalinowskiego do członków Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (30 listopada 1956 r.)

Józef Brynkus
2011 Krakowskie Studia Małopolskie  
doi:10.15804/ksm201148 fatcat:qygf4kancbdwvk3gjvao4kwika