The Daily Texan [article]

University Of Texas At Austin, Austin, The University Of Texas At
2022
If th ou h a st n ever b een a fo o l, b e su re th ou w ilt n ev er b e a w ise m an. -W illia m T h a c k e ra y .
doi:10.26153/tsw/24496 fatcat:mbxzx3kxijdj7ajjrhsilef45e