Amalariusz z Metzu, Dzieła, Tom I: Święte obrzędy Kościoła, Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, redakcja ks. Tadeusz Gacia, wstęp ks. Janusz A. Ihnatowicz, przypisy i bibliografia Agnieszka Strycharczuk. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 498

Augustyn Eckmann
2022 Vox Patrum  
doi:10.31743/vp.12991 fatcat:y7nfpkciyzgkfncc37yteos4km