Jezične zanimljivosti Kanižlićeve Svete Rožalije

Katarina Aladrović Slovaček
2019 Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi  
Antun Kanižlić jedan je od značajnijih pisaca hrvatskog baroka, a svojom religioznom poemom Sveta Rožalija proslavio je slavonsku književnost. Sveta Rožalija kao kasnobarokni ep ispisana je štokavskom ikavicom oslanjajući se na sjeverne i južne uzore. Dosadašnje analize pokazale su da je na Kanižlićev jezik ponajviše utjecao jezik dubrovačke književnosti preko Della Bellina rječnika, zatim građa iz Vitezovićeva rječnika te Belostenčev rječnik, iz kojega je Kanižlić preuzeo brojne kajkavizme na
more » ... vim jezičnim razinama. Stoga će se napraviti korpusna računalna analiza toga epa kako bi se opisao jezik Svete Rožalije na gramatičkoj, leksičkoj i stilskoj razini. Očekuje se da će rad pridonijeti boljem razumijevanju barokne književnosti, kao i boljoj percepciji samoga djela i njegova sadržaja.
doi:10.21857/ypn4oc1wx9 fatcat:lx6vwlzqfzhf5dq5x242gkmupe