Temporal complexity of network resource access manager different implementations

Ukrainian Information Security Research Journal   unpublished
Для створення комплексної системи захисту мережевого інформаційного ресурсу, у відповідності до нормативних вимог, необхідно реалізовувати концепцію диспетчера доступу як єдиної точки проходження усіх запитів. Існує декілька різних підходів реалізації диспетчера доступу, що відрізняються показниками безпеки щодо надійності. Популярною є думка, що найбільш якісний з точки зору інформаційної безпеки варіант є одночасно й найповільнішими, що погіршує якість послуги безпеки «доступність».
more » ... досліджень балансу показників надійності та доступності по відношенню до диспет-черів доступу раніше не проводилось. Реалізовано чотири варіанти диспетчера доступу засобами сервера Apache та мови програмування PHP; здійснено експериментальне визначення їх часової складності за допомогою апарата регресійного аналізу. Показано, що відмінності у часовій складності не перевищують 5 %, що дозволяє надати перевагу найнадійні-шому варіантові без погіршення доступності. Додатково засвідчено кращу часову ефективність мови PHP 7 у порівнянні з PHP 5 при реалізації клієнт-серверної взаємодії. Використання одержаних результатів дозволить покращити показ-ники якості безпеки мережевих інформаційних ресурсів. Ключові слова: кібербезпека, мережевий ресурс, диспетчер доступу, Apache, PHP.
fatcat:cghwaln5incqpm6ektfxunyliy