CAPITAL AS A BASIS OF ACCOUNT OF AGGREGATE POTENTIAL OF AN ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS

Inna Demjanyuk, Diana Vorobei
2016 journal.com   unpublished
УДК: 657.37 JEL: Q1, Q14, M 41 Інна Дем'янюк 1 , Діана Воробей 2 1 Житомирський національний агроекологічний університет 2 ТОВ «ТЕЛКОФ», Вінницький фінансово-економічний університет Україна КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ОБЛІКУ СУКУПНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті досліджено історичні трактування поняття капіталу як об'єкта бухгалтерського обліку, визначено капітал як сукупний потенціал підприємства, що уособлює в собі облікову форму власних джерел підприємства, доведено його
more » ... доведено його здатність до самозростання. Ключові слова: капітал, актив, власність, баланс, зобов'язання. Инна Демьянюк 1 , Диана Воробей 2 1 Житомирский национальный агроэкологический университет 2 ООО «ТЕЛКОФ», Винницкий финансово-экономический университет Украина КАПИТАЛ КАК ОСНОВА УЧЕТА СОВОКУПНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В статье исследованы исторические трактовки понятия капитала как объекта бухгалтерского учета, капитал определен как совокупный потенциал предприятия, который олицетворяет собой учетную форму собственных источников предприятия, доказана его способность к самовозрастанию.
fatcat:mj42733qxffldjchf7qrpdcd5a