Overleven in een dynamische omgeving: helpt wendbaar organiseren?

Mark Nijssen
2012 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Veel organisaties opereren in toenemende mate in een dynamische omgeving die wordt gekenmerkt door onvoorspelbare veranderingen die veel voorkomen en van invloed zijn op de organisatie. Om hierin te overleven dienen organisaties wendbaar te zijn. Wendbare organisaties kenmerken zich door managementactiviteiten die invulling geven aan drie vermogens of bekwaamheden: een 'schaalbaar' personeelsbestand, snelle en continue kenniscreatie en een op aanpassing gerichte organisatiestructuur. Aan de
more » ... ructuur. Aan de hand van vier cases in de sectoren van publieke omroepen en ingenieursbureaus verkennen we de aanwezige managementactiviteiten. De uitkomsten leiden tot de conclusie dat wendbare organisaties de toekomst niet proberen te voorspellen, maar zich proactief zo organiseren dat ze de dynamiek voortvloeiend uit onvoorspelbaarheid aankunnen.
doi:10.5117/mab.86.10909 fatcat:yvrk3v2wnrdvhdt4npvcwzr4b4