Roma Dönemi'nde Kıbrıs'ın Yaşadığı Dönüşüm

Ekrem Yaşar AKÇAY
2018 Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences  
Öz Bu çalışmanın amacı doğal zenginlikleri ve jeo-politik konumu nedeniyle tarih boyunca pek çok devletin ilgisini çeken Kıbrıs'ın Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış olduğu dönüşümü incelemektir. Çalışmada Roma İmparatorluğu öncesinde Mısır, Hitit, Aka, Fenike, Asur, Pers, gibi pek çok uygarlığın egemenliğinde yaşayan Kıbrıs, söz konusu devletler sayesinde de bir değişim ve dönüşüm yaşamış olsa da Roma İmparatorluğu döneminde Kıbrıs halkı barış içinde yaşamış, ticaret gelişmiş ve refah
more » ... gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca çalışmada Roma İmparatorluğu döneminde adanın bütünleşmiş olduğu ve Roma sistemiyle yönetildiği, adada sağlanmış olan barış ile birlikte adada ekonomik bir gelişimin olduğu ve bu durumun git gide diğer alanlara da yayıldığı tespitleri yapılmıştır. Abstract The purpose of this study is to examine the transformation of Cyprus, which had attracted many states throughout history due to its natural richness and geopolitical position, during the Roman Empire. Cyprus, which had lived under the rule of many civilizations such as Egypt, Hittite, Aqa, Phoenician, Assyrian, Persian, before the Roman Empire in the period of the Roman Empire, although it had experienced a change and transformation thanks to the states, the Cypriot people lived in peace during the Roman Empire, will be tried to show. In addition, during the Roman Empire period, it was determined that the island was integrated and that it was ruled by the Roman system, that there was an economic development in the island with the peace provided in the island, and this situation spread to other areas.
doi:10.17336/igusbd.296962 fatcat:q5rcv4pnarajdfetyl6tcbenn4