Investigation of amino acid structure of proteins of freshwater bivalve mussels from the genus anodonta of the northern Ukraine

Микола Павлович Головко, Тетяна Миколаївна Головко, Анна Олександрівна Геліх
2015 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Кафедра товарознавства в митній справі Харківський державний університет харчування та торгівлі вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61002 Вперше визначено фізико-хімічний склад двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta півночі України та порівняно з дослідженими даними по молюсками роду Mytilus виду Mytilus galloprovincialis та ідеальним білком по шкалі ФАО/ВОЗ. Для білків двох видів досліджуваних зразків визначено амінокислотний склад м'якого тіла та розраховано амінокислотний
more » ... р з послідуючим їх порівнянням. Визначено, що м'яке тіло прісноводних молюсків роду Anodonta має високу харчову та біологічну цінність по вмісту білків та незамінних амінокислот Ключові слова: прісноводні молюски, повноцінний білок, амінокислотний скор, біологічна цінність Впервые определен физико-химический состав двустворчатых пресноводных моллюсков рода Anodonta севера Украины и проведено сравнение с исследованными данными по моллюскам рода Mytilus вида Mytilus galloprovincialis и идеальным белком по шкале ФАО/ВОЗ. Для белков двух видов исследуемых образцов определен аминокислотный состав мягкого тела и рассчитан аминокислотный скор с последующим их сравнением. Определено, что мягкое тело пресноводных моллюсков рода Anodonta имеет высокую пищевую и биологическую ценность по содержанию белков и незаменимых аминокислот Ключевые слова: пресноводные моллюски, полноценный белок, аминокислотный скор, биологическая ценность УДК 664.952/.957
doi:10.15587/1729-4061.2015.51072 fatcat:ffm3y3kvqzhxpkqb55obs346p4