Chastno-gosudarstvennyye partnerstva: primery iz evropeyskoy praktiki

Borisov VV
2009 Zenodo  
Chastno-gosudarstvennyye partnerstva: primery iz evropeyskoy praktiki
doi:10.5281/zenodo.3813628 fatcat:rac6axkznffdjgcriathyk2rc4