Paradoxies of global and individual within the network of discursive mapping

Jasmina Teodorovic
2011 Filozofija i Društvo  
otvoreno pitanje u kojoj meri metastaza globalnog uslovljava metastazu individualnog, i obrnuto. Ključne reči: globalno, individualno, diskurzivno mapiranje, "raskol", metadiskurs. "Novi svetski sistem" U kontekstu kulturološko-ideološkog 2 duha postmodernističke epohe, Fredrik Džejmson (Fredric Jameson) nastoji da ukaže na neophodnost hermeneutičkog, dubinskog pristupa u proučavanju 1 Tekst je deo istraživanja koja se izvode na projektu "Društvene krize i savremena srpska književnost i
more » ... nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir", br. 178018, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. 2 Izraz "ideologija" prvi je 1776. godine, upotrebio francuski filozof Desti d'Tresi (Destutt de Tracey) u značenju "nauka ideja" kao produkta teorijskih pozicija koje su u sprezi sa praktičnom primenom istih u domenu politike i društvene realnosti. Ideologija je, u tom smislu, fundamentalna jer se bavi proučavanjem porekla
doi:10.2298/fid1102031t fatcat:nl5ncrmqsvesve22klongtalmy