Bildebokkritikken og det naive

Nina Goga
2011 Barnelitterært Forskningstidsskrift  
Bildebøker for barn blir i bildebokkritikken ofte karakterisert eller vurdert som naive eller naivistiske. I vid forstand dreier naivisme seg om en kunstoppfatning som bevisst griper tilbake til blant annet barns måter å uttrykke seg visuelt og verbalt på og til folkloristiske uttrykksformer. Hvilken sammenheng er det mellom den kunsthistoriske og litteraturvitenskapelige forståelsen av naiv kunst og bildebokkritikernes bruk av karakteristikken naiv eller naivistisk? Denne artikkelen søker å
more » ... tikkelen søker å svare på dette spørsmålet ved å studere et avgrenset antall bildebokmeldinger der karakteristikken naiv eller naivistisk blir brukt om enten verbalteksten eller illustrasjonene. Picture books for children are often valued in aesthetic and literary terms as naïve by the picture book reviewer. In a broad sense naïve art is characterized as an expression of art that intentionally resorts on children's ways of expressing them self in both visual and verbal art and on folkloristic ways of expression. What kind of correlation could possibly exist between an art and literature theoretic understanding of naïve art and the picture book reviewer's use of the characterisation naïve? This article attempts to answer the question by scrutinizing a limited number of picture book reviews where the characterisation naïve has been used about either the verbal text or the illustrations.
doi:10.3402/blft.v2i0.8394 fatcat:maxmprm23nf6bio5imm45n7tmi