Reports

Volodymyr Filipenko, Olena Shevchenko, Volodymyr Vasiuk, Anatoliy Zinchenko, Oleg Horpenyuk
2018 ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS  
doi:10.15674/0030-598720174123-130 fatcat:kwpnfcplonhuzfzc2qomnowyra