Guia del professorat Construcció

Figura, Ventiladoppler El, Figura, Smartphone Figura, Brunzidor
unpublished
Primerament es va intentar portar a terme l'experiència amb un ventilador de sostre (l'article s'hauria d'anomenar "Ventiladoppler", figura 1) amb un mòbil enganxat a la punta d'una aspa però va comportar un seguit de problemes:  Dificultat per fixar el telèfon intel·ligent a la punta de l'aspa i possibilitat que aquest sortís disparat (tal com efectivament ens va passar) i quedés inservible.  La ubicació del ventilador dificulta l'experiència.  El telèfon intel·ligent trenca la simetria del
more » ... ventilador de manera que aquest comença a oscil·lar perillosament en augmentar la velocitat de rotació.  La proximitat al sostre i la seva geometria fan que en el so capturat hi hagi un conjunt d'interferències que en dificulten enormement l'anàlisi posterior. Els resultats no concorden gaire amb la teoria. En un segon intent, aquest més reeixit, es va utilitzar una bicicleta amb el telèfon intel·ligent enganxat a la perifèria de la roda del darrere (figura 2).
fatcat:2ggauactjjftrmjrktuoqvio4a