ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СПЛАВУ Fе - 55 % мас. Ga

Д.А. Гончарук, О.М. Гріпачевський, О.В. Хоменко, Г.М. Молчановська, Г.О. Максимова
2022 Наукові нотатки  
Отримано сплав Fe-Ga зі складом, близьким до еквіатомного в процесі спікання суміші порошку розпиленого заліза марки ПЖР 2.200.26 та литого ґалію марки Гл-1 в масовому співвідношенні компонентів відповідно як 45:55, в нейтральному середовищі (аргоні високої чистоти) при температурі 1300 оС протягом 2-х год. Досліджено особливості сплавоутворення в даних умовах та встановлено, що структура сплаву складається переважно з кристалів інтерметалідів Fe3Ga4, Fe6Ga5 та Fe3Ga. Встановлено, що незважаючи
more » ... на відносно низьку температуру сплавлення та нетривалу ізотермічну витримку фазовий склад сплаву близький до рівноважного, що ймовірно обумовлено прискоренням фізико-хімічних процесів сплавоутворення при використанні порошкового заліза.
doi:10.36910/775.24153966.2022.73.25 fatcat:gr4hldlh55bhrjhq65lwrca7ci