Αποδοτικές τεχνικές μεταφοράς και διαχείρισης δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλης κλίμακας [article]

Αντώνιος Ζήσιμος, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2014
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΖΗΣΙΜΟΣ Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ Η εκπόνηση της διατριβής χρηματοδοτήθηκε από το έργο ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ267 με τίτλο "Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση υπηρεσιών υπολογιστικού πλέγματος". Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% της δημόσιας δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20% της δημόσιας δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο
more » ... είο Ανάπτυξης -Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
doi:10.26240/heal.ntua.1364 fatcat:ipji5lc6dzdz3pspnt44ci2dzi