Pentru salvarea medicamentului veterinar românesc

Valer Teușdea
unpublished
Prin natura sa, producția de medicamente este o activitate exclusivistă. Ea are nevoie de tehnologie de vârf, specialiști de marcă cu specializare îngustă și adâncă, investiții foarte mari și susținute dar mai are nevoie și de Patriotism. O țară cu industrie proprie de medicamente înseamnă forță, siguranță, protecție, independență dar și resurse mari pentru bugetul național, locuri de muncă și investiții în viitor. Consecvenți acestui crez, cei din industria medicamentului veterinar din Romania
more » ... terinar din Romania își asumă pe deplin noile cerințe tehnice și legislative trasate de către organismele UE de producție și control a medicamentului a.u.v., suportând efortul finaciar imens solicitat de acest demers dar și desfidă detractorii de orice fel ai domeniului medicamentului a.u.v. românesc, care, în opinia noastră, nu sunt altceva decât niște iresponsabili. În sprijinul acestui demers, Asociaţia Naţională a Fabricanţilor de Produse de Uz Veterinar din România (ANFPUVR), prin reprezentanții ei, a avut numeroase inițiative, toate în spiritul alinierii la cerințele europene și pentru dezvoltarea accelerată a industriei autohtone de medicamente în respectul legislației și cerințelor specifice domeniului. Spre informare publicăm ultimele trei adrese trimise către ANSVSA. Valer Teușdea Medicamentul veterinar / Veterinary drug Year 3, o. 2. July 2009 4 ▼ Educație continuă / Continuous education Flavia A. Hanganu et al. Medicamentul veterinar / Veterinary drug Year 3, o. 2. July 2009 5 Substanţe anabolizante interzise, periculoase pentru consumatorii umani, în conformitate cu reglementările U.E. Prohibited anabolic substances, dangerous to human consumers, in accordance of E.U. regulations Rezumat Substanţele cu efect anabolic sunt folosite pentru a intensifica conversia hranei, rata de creştere sau depunerile de ţesut muscular, în fermele de producţie, de mai multe decenii. Majoritatea acestor substanţe anabolice au efecte biochimice similare cu steroizii sexuali (androgeni, estrogeni, gestageni). În orice caz, în Uniunea Europeană, utilizarea hormonilor pentru sporirea creşterii la animale sau pentru îngrăşare, este interzisă. Monitorizarea reziduurilor promotorilor de creştere hormonali, în carne sau lapte, este esenţială pentru punerea în aplicare a acestei interdicţii, precum şi pentru protecţia sănătăţii publice faţă de efectele dăunătoare ale acestor substanţe, care întâmplător se mai găsesc în produsele de origine animală. Cuvinte cheie: substanţe anabolice, periculoase, consumatori umani, legislaţie U.E. Abstract Substances with anabolic effects are used to enhance feed conversion, growth rate or muscle tissue deposition in stock farming for several decades. The majority of these compounds have biochemical effects similar to sex steroids (androgens, estrogens, gestagens). However, in the E.U., the use of hormones for growth -promotion or fattening is prohibited. Monitoring of residues of hormonal growth-promotion in meat or milk, is essential for implementing such bans and to protect public health against the harmful effects of these substances, which incidentally is found in products of animal origin. Abstract The field of drug utilization research has attracted increasing interest since its infancy in the 1960s. At a symposium in Oslo in 1969 entitled The Consumption of Drugs, it was agreed that an internationally accepted classification system for drug consumption studies was needed. At the same symposium the Drug Utilization Research Group (DURG) was established and tasked with the development of internationally applicable methods for drug utilization research. By modifying and extending the European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) classification system, Norwegian researchers developed a system known as the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification. In order to measure drug use, it is important to have both a classification system and a unit of measurement. To deal with the objections against traditional units of measurement, a technical unit of measurement called the Defined Daily Dose (DDD) to be used in drug utilisation studies was developed. The purpose of the ATC/DDD system is to serve as a tool for drug utilization research in order to improve quality of drug use. One component of this is the presentation and comparison of drug consumption statistics at international and other levels. The classification of a substance in the ATC/DDD system is not a recommendation for use, nor does it imply any judgements about efficacy or relative efficacy of drugs and groups of drugs. The Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal products, ATCvet, has been developed by the Nordic Council on Medicines (NLN) in collaboration with the NLN's ATCvet working group, consisting of experts from the Nordic countries. The ATCvet system for the classification of veterinary medicines is based on the same overall principles as the ATC system for substances used in human medicine. In most cases an ATC code exists which can be used to classify a product in the ATCvet system. The ATCvet code is then created by placing the letter Q in front of the ATC code. In some cases, however, specific ATCvet codes are created, e.g. Antibacterials for intramammary use (QJ51) and Immunologicals (QI).
fatcat:brwzafc6q5hpxhsqvbk2wkv4ca