Modern Trade Barriers to Entry into Foreign Markets
Сучасні торговельні бар'єри входу на зовнішні ринки

V. M. Marchenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», О. L. Nechaіev, National University of Food Technologies
2019 Bìznes Inform  
JEL: F13 Марченко В. М., Нечаєв О. Л. Сучасні торговельні бар'єри входу на зовнішні ринки Мета статті полягає в узагальненні тенденцій реалізації політики протекціонізму в умовах глобалізації економіки, систематизації інструментів державного протекціонізму та порівняльному аналізі системи торговельних бар'єрів в Україні та в її торговельних партнерів. Аналітичні дослідження статистики використання торговельних бар'єрів в умовах глобалізації економіки засвідчили посилення політики протекціонізму
more » ... тики протекціонізму попри колективні домовленості щодо режиму вільної торгівлі. Однак у сучасному світі змінилася цінність протекціонізму. Для розвинутих країн світу протекціонізм є засобом забезпечення конкурентоспроможності їх національних економік, а для країн, що розвиваються, -засобом захисту від іноземної конкуренції. Порівняльний аналіз тарифних і нетарифних бар'єрів входу на ринок України та на зовнішні ринки дозволив виявити подальшу лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в Україні, що проявляється в поступовому зниженні митних тарифів та порівняно нижчих ставках імпортного мита на фоні митних ставок її торговельних партнерів. Способом подолання бар'єрів входу української продукції на зовнішні ринки є поширення режиму вільної торгівлі на торговельні відносини з тими країнами, які займають значну частку в географічній структурі українського експорту, та з країнами зі значним потенціалом споживання (Китаєм і країнами Африки). Ключові слова: торговельні бар'єри, протекціонізм, митні тарифи, нетарифне регулювання, вільна торгівля. DOI: Табл.: 3. Бібл.: 9. Марченко Валентина Миколаївна -доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна) E-mail: tina_m_2008@ukr.net ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4756-370X Нечаєв Олександр Леонідович -старший викладач кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій (вул. Володимирська,
doi:10.32983/2222-4459-2019-7-25-31 fatcat:c3drejzeybe6lcxahp5euts2bq