Çocuklarda Şüpheli Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyon Olgularında Bronkoskopi Sonuçlarımız

Mehmet Nuri CEVİZCİ
2020 Balıkesir medical journal  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada yabancı cisim aspirasyonu şüphesi bulunan çocuklarda yapılan rijit bronkoskopi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Aralık 2005-Mayıs 2007 tarihleri arasında yabancı cisim aspirasyon şüphesi nedeniyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde rijit bronkoskopi yapılan 38 hastanın verileri geriye dönük olarak analiz edildi. Bulgular: Hastaların 22'si erkek 16'kızdı. Yaş aralığı 6-80 ay (ortalama 26 ay) dı.
more » ... muayenede en sık aynı tarafta solunum seslerinde azalma ve bilateral ral saptandı. Yabancı cisimlerin çoğunluğunu organik yabancı cisimlerden oluşuyordu ve sağ tarafa aspirasyon daha fazlaydı. Düz akciğer grafisi ve tomografide en sık saptanan bulgu aspirasyon tarafında havalanma artışıydı. Sanal bronkoskopide tüm olgularda lümen tıkanıklığı saptandı. Tüm cisimler rijit bronkoskopi ile çıkarıldı. İşlem sırasında ve sonrasında hiçbir hastamızı kaybetmedik. Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonları 1-3 yaş arasında sık görülen ciddi bir sorundur. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Şüpheli olgularda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ve sanal bronkoskopi tanı koymada oldukça yararlıdır ve gereksiz rijit bronkoskopileri azaltmaktadır. Results: Twenty-two of the patients were male and 16 of them females. The age range was 6-80 months (average 26 months). Physical examination revealed the most frequent reduction in breathing sounds on the same side and bilateral ral. The majority of foreign bodies consisted of organic foreign bodies and aspiration to the right side was higher. The most frequent finding on plain chest radiography and tomography was the hyperaeration on the aspiration side. Luminal obstruction was detected in all cases by virtual bronchoscopy. All objects were removed by rigid bronchoscopy. We did not lose any patients during and after the procedure. Conclusion: Foreign body aspirations are a common problem between 1-3 years of age. Early diagnosis and treatment are important. Multislice Computed Tomography and virtual bronchoscopy are very useful for diagnosis in suspicious cases and reduce unnecessary rigid bronchoscopy.
doi:10.33716/bmedj.690120 fatcat:s4fopppen5bofmgleqoli3hbdq