ON THE HABITAT SEGREGATION OF AQUATIC OLIGOCHAETES IN RICE SEEDLING BEDS
宮城県地方における苗代のイトミミズ類のすみわけ

Haruo ITO, Ryozo IGARASHI
1954 Nihon Seitai Gakkaishi  
doi:10.18960/seitai.4.3_126 fatcat:uts2k4vfgbfezbbusooo6p2wei