Methods of experimental settlement of contradicting data in evaluated nuclear data libraries
Метод експериментального розв'язання протиріч у бібліотеках оцінених ядерних даних

V.A. Libman, O.O. Gritzay, S.P. Volkovetskiy
2016 Âderna Fìzika ta Energetika  
Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ У БІБЛІОТЕКАХ ОЦІНЕНИХ ЯДЕРНИХ ДАНИХ Новітні версії бібліотек оцінених ядерних даних (БОЯД) мають протиріччя, що стосуються даних про нейтронні перерізи. Щоб вирішити це протиріччя, ми пропонуємо метод експериментальної перевірки. Цей метод заснований на використанні фільтрованих пучків нейтронів (ФПН) і подальшому вимірюванні відповідного зразка. Основна ідея методу полягає в модифікації підходящого ФПН
more » ... таким чином, щоб відмінності між нейтронними перерізами відповідно до різних БОЯД можна було виміряти. Метод демонструється на прикладі церію, який відповідно до останніх версій чотирьох БОЯД має істотно різні значення повного нейтронного перерізу. Ключові слова: бібліотеки оцінених ядерних даних, фільтровані пучки нейтронів, чисельне моделювання, нейтронні перерізи.
doi:10.15407/jnpae2016.03.316 fatcat:wenax6rxavc3vimg4mfwgqpcoi