Karacalarda (Capreolus capreolus) Travmatik Yaralanmalar ve Sağaltım Sonuçları: 20 Olguda Retrospektif Çalışma
Treatment Results of Traumatic Injuries in 20 Roe Deer (Capreolus capreolus): A Retrospective Study

H. Özlem NİSBET, Ahmet ÖZAK, Cenk YARDIMCI, Yusuf Sinan SİRİN
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
The purpose of this study is to present the treatment results of traumatic injuries in 20 roe deer. Twenty roe deer in various sex and age were admitted with complaint of traumatic injuries. Prior to examination, the roe deer were sedated with xylazine HCl (1.1 mg/kg BW). Anesthesia was induced with intravenous administration of diazepam (0.2 mg/kg BW) and ketamine HCl (1.1 mg/kg BW) combination. Afterward, they were intubated and anesthesia was maintained with isoflurane (2 3%). Fractures of
more » ... 3%). Fractures of long bones (n=8) and vertebrae (n=1), hip (n=2) and hock joint (n=2) luxation, phalangeal dislocation and tendon rupture (n=1) were diagnosed. Corneal erosion, infected bite wound on perianal region and pyelonephritis, bite wound and hypovolemic shock, internal bleeding including hypovolaemic shock, abscess on thorax and hernia inguinalis, and open wounds on the right knee (n=6) were detected. Of the 20 roe deer, 7 were recovered, 4 were euthanized, 2 were died without treatment, and 7 were died despite the surgical intervention. As a result it was concluded that, sedation performed during transport, preoperative intervention, and postoperative rehabilitation period is found to be the foremost factor in avoiding stress and stress associated mortality. Bu çalışmanın amacı, travmatik olarak yaralanan 20 karacanın sağaltım sonuçlarının sunulmasıdır. Farklı cinsiyet ve yaştaki yirmi karaca travmatik yaralanma şikayeti ile getirildi. Muayeneden önce karacalar xylazine HCl (1.1 mg/kg) ile sedasyona alındı. Diazepam (0.2 mg/kg) ve ketamine HCl (1.1 mg/kg) kombinasyonu intravenöz uygulanarak indüksiyonu sağlandı. Daha sonra entübe edilerek isofloran (2-3%) ile anestezinin idamesi sağlandı. Uzun kemiklerde (n=8) ve vertebrada (n=1) kırıklar, kalça (n=2) ve topuk (n=2) eklemlerinde çıkıklar, falankslarda dislokasyon ile tendo rupturu (n=1) tespit edildi. Korneal erozyon, perineal bölgede enfekte ısırık yarası ve pyelonefritis, ısırık yarası ve hipovolemik şok, iç kanama ve buna bağlı hipovolemik şok, toraks bölgesinde apse ve inguinal fıtık, sağ diz bölgesinde açık yara (n=6) olduğu belirlendi. Çalışma sonunda 20 karacanın 7'si iyileşti, 4'üne ötenazi uygulandı, 2'si herhangi bir sağaltım uygulanamadan öldü ve 7'si de operatif müdahaleye rağmen öldü. Sonuç olarak transport, preoperatif müdahale ve postoperatif rehabilitasyon işlemleri sırasındaki uygulanan sedasyonun, stres ve buna bağlı şekillenen mortalitenin önlenebilmesi için gerekli olan en önemli faktör olduğu kanısına varıldı.
doi:10.9775/kvfd.2009.1300 fatcat:uxkj2gzchjckfil5br7s242cku